top of page

MARTA KLEKOTKO, PhD

 

Sociologist, Academic, Researcher, Community Expert & Placemaker

Arts, Culture & Urban Development

The course provides students with theoretical knowledge and some practical skills in cultural urban planning and help them to understand why and how arts and culture impact economy, politics and social development in urban context. 

Cities in global perspective

The course provides students with critical understanding of a city as both agent and platform of global processes, as well as makes them able to analyse complex relations between different scales and levels of urban phenomena.

Contemporary Development Studies

Development might have many meanings to different actors, all of whom have a vested interest in how development is to proceed. The course encourages students to critical analysis of those meanings and interests by providing them with various perspectives on development both in theory and practice. 

Seminarium badawcze "Wspólnoty w wielkim mieście"

Zajęcia mają charakter seminarium badawczego, w którym studenci zaangażowani są w realizację „prawdziwego” projektu badawczego i z tej perspektywy poznają rozmaite teorie i koncepcje socjologiczne. Przedmiotem projektu jest eksploracja różnorodnych form wielkomiejskiej integracji i ich kulturowych mechanizmów.

Sociology by Woody Allen

The course proposes to consider Woody Allen's movies a specific kind of sociological record, which may serve as a valuable source of data for sociological analysis, as well as a sociological interpretation of the contemporary American society in general, and a diagnosis of New York elites and their specific problems in particular.

Socjologia społeczności lokalnych

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodologicznymi założeniami ułatwiającymi analizę właściwości i osobliwości systemu i organizacji społecznej na poziomie lokalnym. Zakres omawianych problemów dotyczyć będzie zarówno tradycji badań jak i współczesnych ujęć i orientacji opisujących i wyjaśniających prawidłowości i dynamikę zmian współczesnych społeczności lokalnych.

Społeczeństwo rozwoju

Dlaczego niektóre kraje wciąż walczą z głodem, a inne cieszą się społecznym i ekonomicznym dobrobytem? Oferowany kurs dostarcza odpowiedzi na to, jak i na wiele innych pytań o rozwój i zacofanie, ich mechanizmy, przyczyny i skutki, a także rozwiązania, jak z zacofaniem i negatywnymi skutkami rozwoju walczyć.

Społeczności miejskie

Kurs stanowi z jednej strony wprowadzenie we współczesne studia nad społecznościami miejskimi oraz przejawami miejskiej wspólnotowości, z drugiej zaś oferuje warsztaty umiejętności praktycznych z zakresu tzw. polityk miejskich opartych na społeczności.

Please reload

bottom of page